Klanten en reacties op mijn werk als trainings- en coachingsactrice

"Ik heb verschillende malen met veel plezier samen gewerkt met Helgiene als trainingsacteur. Helgiene is buiten gewoon goed instaat om de verschillende rollen te spelen die nodig zijn in een training. De rollen zijn zo echt dat het leereffect hiervan heel groot is. Naast het spel geeft Helgiene goede feedback aan de spelers, deze feedback kan in de rest van de training invoegen. Een aanrader!”
Sandra Klokman, senior consultant Jeugd en Gezin, Dankers & Klokman

"Ik vond het heel fijn met je samen te werken. Je congruentie in het verbale, non-verbale en in energie klopte helemaal. Mooi om te zien!"
Boukje van den Hooven, docent / trainer, Hogeschool van Utrecht

"Het was een mooie ochtend gisteren, ik vond het erg leuk gaan. Ook de cursisten waren zeer lovend over jouw invulling van al die verschillende rollen. Complimenten!"
R. vd Berg, opleider VUmc

 • Abab Accountants (klantgerichtheid)
 • Ahold (assesments)
 • Basisschool Rosj Pina, MT training (aanspreken collega’s en ouders)
 • Bibliotheek Deventer (baliegesprekken / frustratie agressie)
 • Buro Jeugdzorg Haaglanden (oudergesprekken)
 • CVO Zuid-West Friesland (HR cyclus: start-, functionerings-, beoordelings- en mobiliteitsgesprekken, leidinggevenden)
 • Dekamarkt (motiverend leidinggeven, jaargesprekken, verzuimgesprekken, slechtnieuwsgesprekken)
 • Deltion ROC Zwolle (baliegesprekken / frustratie en instrumentele agressie)
 • DWI Gemeente Amsterdam (gesprekken management en collega’s / sociale stijlen)
 • DWI Gemeente Amsterdam (lastige telefoongesprekken met klanten)
 • Essent Business Development (ja-en ipv ja-maar houding / klantgesprekken)
 • FIOD (weerbaarheid)
 • Haagse Hogeschool, managers (beïnvloedsstijlen en stijlflexibiliteit)
 • Hervormd Lyceum West (weerstand van pubers)
 • Hoenders (acquisitiegesprekken)
 • Hogeschool van Amsterdam (omgaan met instrumentele agressie/ studenten sociaal recht)
 • Hogeschool van Amsterdam (assessments hulpvragen o.a. Bureau Jeugdzorg)
 • Hogeschool van Utrecht (verzuimgesprekken / studenten maatschappelijk werk)
 • Hogeschool van Utrecht (assessments mobiliteit en re-integratie / studenten HRM)
 • HOV VU Medisch Centrum (huisartsen leergesprekken met aio’s)
 • Gemeente Amersfoort (seniorenbijeenkomst inbraakpreventie)
 • Gemeente Son en Breugel (frustratie en instrumentele agressie)
 • Gemeente Nuenen (klantgerichte communicatie)
 • Gemeente Medenblik (aanspreken / feedback)
 • Marcanti College (sociale veiligheid en omgaan met ouders)
 • Medisch Centrum Alkmaar (coaching traject huisartsen in opleiding)
 • Metaal Unie (slechtnieuws en functioneringsgesprekken / leidinggevenden)
 • Ministerie van Justitie (brainstormsessies)
 • NSO-onderwijsmanagement (oriëntatie op het leiderschap)
 • NSO-CNA (opleiding schoolleider basis en vakbekwaam)
 • OS Basisschool De Watergeus (sociale veiligheid, omgaan met ouders)
 • Sherpa (samenwerken ouders, cliënt en begeleider)
 • Stichting Humanitas (teambuilding en feedback geven)
 • Stichting Welzijn Amersfoort (omgaan met ouders van het gecoachte kind)
 • Stichting Welzijn Amersfoort (psychiatrische ziektebeelden en omgaan met psychiatrische patiënten)
 • St. Lukasschool (professionele oudercontacten, leerkrachten)
 • Tinteltuin kinderdagverblijf (in contact met ouders)
 • VUmc academie (lastige gesprekken patienten en collega's, Roos van Leary)
 • Woningbouwvereniging Mitros (omgaan met lastig gedrag)
 • Zorggroep Millennium (omgaan met agressie – basis)

"Overall meer rust in mijn lichaam. Ik maak me nu minder snel druk om zaken. Verder ben ik ook door het spiegelen van mijn non-verbale en verbale gedrag ik ook bewuster ben geworden van mijn presentatie (tempo van spreken, stemvolume, etc.). Door de technieken die jij mij hebt geleerd en door de juiste vragen te stellen, ben ik in staat om mij beter te positioneren binnen de organisatie, binnen het team en tijdens overleg in grote groepen. Ik weet hoe ik mijn belang kan afzetten tegen het gezamenlijk belang met positief resultaat tot gevolg. Kortom, ik heb veel aan onze gesprekken gehad en wil jou nogmaals bedanken voor alle tips en adviezen!"     
M. H. Reed Business Information

"Heel fijn! Duidelijke rolkeuze. Logische reacties. Super analyses. Thanx!"
Helga, Basisschool directielid

"Puur, oprecht en leerzaam. Goede input voor onze praktijkcasussen."

"Je hebt het me heel moeilijk gemaakt, ÉN wat was het leerzaam!"

“Zeer goed observeringsvermogen. Ze voelt mensen bijzonder goed aan.”             

“Zeer bedreven in het direct(!) inleven in een dagelijks probleem. Zet deze rol met verve zeer echt neer."  

“Zij speelt alle soorten emoties, personen en situaties op een uiterst geloofwaardige en natuurlijke manier. Ik geloofde haar echt! Daarnaast is Helgiene een prettig open persoon buiten haar rol.”

“Ik heb n.a.v. de vorige keer heel hard gewerkt. Helgiene had toen oa gezegd dat het prettiger is als je de ander aankijkt. Ik heb gemerkt dat dat echt positief werkt.”      

“Sterke inleving van de persoon. Duidelijk.”                                                         

“Helgiene kan zich bijzonder snel in haar rol inleven, heel knap.”                                

“De dag was vruchtbaar, de confrontaties met Helgiene waren confronterend en erg leerzaam. Een applaus!”

"Je geeft uitstekend uitleg en hebt een bjizonder plezierige stem."

“Haar spel was een feest van herkenning, vaak schuddebuikend van het lachen, maar daarom niet minder leerzaam."
“Hierbij willen we jou en Stevin bedanken voor de wijze waarop jullie invulling gegeven hebben aan de cursusdag “leiding geven in de Metaal”…….., maar vooral de neergezette types uitgebeeld in de diverse situaties waren van een hoog niveau en benaderde de realiteit zoals deze ervaren werd door onze leidinggevende binnen het bedrijf. Hou dit vast en voor de verdere toekomst veel succes toegewenst.”


“Helgiene weet goed tot de kern te komen. Ze kan goed luisteren doordat ze de juiste vragen stelt, zodat ze goed tot de kern doordringt. Erg prettig, waardoor je tot inzichten komt die je helpen…………...”    

                                                                                         

“Het was veilig en helder. Ik ben zeer tevreden, je doet het goed, Helgiene.”


ik ben me bewust geworden hoe ik bepaalde dingen zeg. Petje af, zoals je de personen van de lastige situaties hebt neergezet!”


“Erg geloofwaardig en duidelijk.”


“Door de goede feedback die Helgiene vanuit haar rol geeft, kom je er achter hoe de klant denkt, dat is zo waardevol!”


“De verwachtingen zijn 10 x overtroffen, het lijkt wel alsof jullie toveren met taal!”


“De manier zoals ze zich inleefde, echt klasse!”